Menu Sluiten

De Jutter Vlieland

Een nieuwe brede school

De Jutter is een moderne brede school op Vlieland. Meerdere kleine scholen welke onzekerheid hadden over toekomstige leerling-aantallen en de financiering op de lange termijn zijn in deze brede school samengevoegd. Ze hadden gezamenlijk de wens een frisse brede school te ontwikkelen. Een plek waar leerlingen in een gezonde omgeving kunnen leren en werken. Door ruimten met gecombineerde functies en het toepassen van innovatieve technieken is er een prachtige, frisse brede school gerealiseerd.

Project

De Jutter, Vlieland

Opdracht

Frisse scholen

Producten

BaOpt en regeltechniek

Opdrachtgever

Brede school als verdiende naam

De nieuwe brede school op Vlieland is in opdracht van de gemeente Vlieland gebouwd. De Jutter is een toepasselijke naam voor de school die zich op een eiland bevindt. Jutters zijn mensen die langs een strand spullen zoeken, vroeger een bekend gezicht langs de stranden.

In de Jutter is zowel plaats voor basis- als voortgezet onderwijs. Een creatieve oplossing welke nog niet vaak in deze vorm is toegepast voor brede scholen. Het gaat hierbij om OBS ‘De Zeester’ en VMBO ‘De Krijtenburg’. Daarnaast is er een kinderopvang, een bibliotheek en worden er muzieklessen gegeven. Een brede school die de naam verdient.

Duurzame materialen en systemen

De waddeneilanden staan bekend om hun duurzame beleid. De gemeente Vlieland wijkt hier in niet af. Het is één van de ambities van de gemeente om het eiland tot een duurzaam voorbeeld te ontwikkelen. Bij het ontwerpen en bouwen van de school is er van tevoren dan ook goed nagedacht over het gebruik van duurzame materialen en energiezuinige systemen.

Door deze wensen, samen met de wens een frisse school te creeeren, is er gekozen voor BaOpt. Dit systeem is gecombineerd met een zogenaamde WKO, ofwel warmte- en koudeopslag. Een WKO is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. Deze opgeslagen warmte en koude worden vervolgens gebruikt om het gebouw te klimatiseren.

Climatics – sturing via de cloud

ACS heeft in dit project haar nieuwe ontwikkelingen voor het BaOpt systeem toegepast. Hierbij kunnen we het BaOpt systeem met de naregelingen via de cloud monitoren en aansturen. We maken daarvoor gebruik van ons eigen cloudbased gebouwbeheersysteem (GBS), genaamd Climatics.

Optimalisatie op afstand

Met Climatics kunnen wij, en de gebouwbeheerder van de Jutter, het hele systeem op afstand bijstellen en monitoren. De Jutter kan door ACS op afstand continu geoptimaliseerd worden. Dit betekend voor alle leerlingen en leraren een optimaal comfort en gemak, en dat tegen minimale investeringen voor de gemeente. Win-win!

Wat kost uw project?

Wilt u weten wat ACS voor het klimaat in uw project kan betekenen? We bespreken het graag met u.