Hoeveel kunt u besparen in uw zwembad?

Zwembaden zijn één van de grootste energieverbruikers in Nederland. Toch valt er veel te besparen als we weten wat de energiekosten en energieverliezen in het zwembad zijn. ACS kan u hierbij helpen met de gratis energiescan.

Besparen in zwembaden

De hoogst mogelijke mate van duurzaamheid in zwembaden kan worden behaald door de stappen te volgen van de Trias Energetica strategie. Deze verduurzamingsstrategie beschrijft dat de eerste prioriteit ligt bij het reduceren van de energiebehoefte. Pas daarna volgt het gebruik maken van duurzame energie en het efficiënt inzetten van fossiele brandstoffen.

De energiescan

Het is hiervoor noodzakelijk om de energiehuishouding van zwembaden in kaart te brengen. Door de omvang en complexiteit van de installaties die in zwembaden worden toegepast is dit geen eenvoudige opgave. Om u hierbij te ondersteunen heeft ACS een rekentool ontwikkeld, waarmee de voornaamste energieverliezen en energiekosten in zwembaden kunnen worden gevisualiseerd door het invoeren van eenvoudig te achterhalen parameters, zoals hieronder weergegeven.

 

Voorbeeld energiescan

Het model zal onder andere resultaten genereren in de vorm van onderstaande Pareto diagrammen. Hierdoor kan eenvoudig worden achterhaald wat de grootste energieverliezen zijn en welke verantwoordelijk zijn voor de hoogste energiekosten. Tenslotte kunnen door het aanpassen van enkele parameters de energetische en financiële effecten van bepaalde verduurzamende maatregelen snel worden weergegeven.

 

Voorbeeld analyse energiescan.

 

Aan de hand van deze energieanalyse is het mogelijk om snel en gericht aanbevelingen te doen met betrekking tot het nemen van energiebesparende maatregelen. 

Gratis energiescan aanvragen

Wij gaan graag met u in gesprek om samen de energiescan te doen. Neem contact met ons op via telefoon (+31) 085 200 29 89 of via info@acs-buildings.com