Menu Close

Holonics: een einde aan netcongestie

Netcongestie

De Nederlandse elektriciteitsvoorziening is hiërarchisch georganiseerd met een netbeheerder die centraal alle afnemers van energie voorziet. Deze centrale top-down benadering brengt ons nu in de problemen in de vorm van netcongestie.

Het elektriciteitsnet zit ‘vol’. In veel regio’s is er geen ruimte voor extra zonnepanelen of nieuwe warmtepompen, of om nieuwe bedrijven hoe dan ook aan te sluiten. Het centrale kroonsteentje van de netbeheerder is te klein geworden om nog meer spullen aan te sluiten. 

En nu? Terug naar het gas?

Wat is het alternatief?

De ideeën zijn er, en ze worden ‘micro-grids’ of een holarchisch energiesysteem genoemd. Een holarchisch energiesysteem bestaat uit meerdere holons die samen deel uitmaken van een groter geheel. Gebouwen of fabrieken kunnen zelfstandig energie vragen of energie leveren voor eigen gebruik, maar ze maken wel deel uit van een grotere energiegemeenschap. Die lokale eenheid vormt een eigen autonoom energienetwerk (ook wel ‘micro-grid’) waarbij de holons redelijk zelfstandig zijn maar wel met een gezamenlijke centrale controlefunctie. Gedeeltelijk onafhankelijk van het grote systeem en lekker samen vraag en aanbod op elkaar afstemmen op het juiste moment tegen de laagste kosten.

Topsector energie

Op deze manier zijn er geen miljarden nodig om de kroonsteentjes van de netbeheerder te vergroten. We houden het mooi decentraal en als burger of bedrijf heb je zelf invloed op de energievoorziening. Klinkt te mooi om waar te zijn? De overheid vindt het een goed plan en zelfs de EU ziet het wel zitten. De weg ernaartoe is geplaveid met wetten en regels, maar uiteindelijk zal het er wel van komen…

Daarom zijn we bij ACS aan de slag gegaan met manieren waarop we hier met onze techniek aan kunnen bijdragen. We hebben gekozen voor de passende naam: Holonics. Deze techniek maakt het mogelijk om met slimme algoritmen, voorspellingen en ook vooral met de mens ‘in de loop’, energievraag en -aanbod op elkaar af te stemmen. 

In samenwerking met de Hanzehogeschool in Groningen ontwikkelen we dit verder. Benieuwd naar onze visie en het laatste nieuws? We lichten het graag toe, neem contact op voor een persoonlijk gesprek.