Menu Close

Privacy Statement

Advanced Climate Systems bv, hierna ACS, gevestigd aan Sylviuslaan 5, 9728NS, Groningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via info@acs-buildings.com

ACS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken vanuit een gerechtvaardigd belang:

– Voor- en achternaam (alleen actieve aanlevering)

– Adresgegevens (alleen actieve aanlevering)

– Telefoonnummer (alleen actieve aanlevering)

– E-mailadres (alleen actieve aanlevering)

– IP-adres (alleen bij akkoord)

ACS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– ACS analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

– ACS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

ACS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. ACS verkoopt uw gegevens niet aan derden. ACS gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@acs-buildings.com.

ACS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@acs-buildings.com

Last update: november 2023