Menu Close

Hoe Climatics energie bespaart

Het belang van data

Het grote verschil en voordeel van platform Climatics ten opzichte van andere gebouwbeheersystemen is data! En vooral: de hoge frequentie van verzamelde data (iedere 10 seconden!) en de eindeloze opslag. Dit is het belangrijkste speerpunt van Climatics. De enorme datasets die Climatics verzamelt en bewaart zijn van dan ook van echte waarde voor de regeltechnisch ingenieur. Aan de hand van deze data kan er gekeken worden hoe een bepaald stuk regeltechniek werkt. Dit zorgt voor een feedbackloop van je processen die je bij andere systemen niet hebt. 

Het voordeel van eindeloos terugkijken

Met Climatics kun je bijvoorbeeld na een maand kijken hoe je zwembadregeling het doet. Dan zie je of bepaalde zaken beter kunnen, de regeling updaten en na nog een maand kijken of het inderdaad iets opgeleverd heeft. Conventioneel wordt de regeltechniek vaak na oplevering niet meer nagekeken. Hoogstens worden er enkele aanpassingen gedaan als er veel klachten zijn. Met Climatics kan de ingenieur, beheerder of installateur zien hoe de software regelt en snel en gemakkelijk die software aanpassen. Dit levert een veel beter resultaat op. Bij zwembaden waar Climatics regelt is de gemiddelde overshoot van de badwatertemperatuur bijvoorbeeld maar 0,02 graden celsius. Bij conventionele regelpartijen is dit gemiddeld 0,3 graden (soms wel 0,6!). Dat levert onderstaande voorbeelden op:

Besparen met bandbreedte

Ook zien we vaak dat een ruimteregelaar op conventionele wijze soms wel drie keer per dag wisselt van verwarmen naar koelen. Dit is vaak onnodig, maar het gevolg van heel ‘star’ ingestelde setpoints. Een regeling is ingesteld om zo dicht mogelijk bij een setpoint te regelen. Dat klinkt logisch, maar zorgt voor grote energieverliezen, zonder dat het comfort er echt op vooruit gaat. Dit probleem is vrij eenvoudig op te lossen door een bandbreedte in te stellen op het setpoint. Bijvoorbeeld bij een setpoint van 20, ga je pas koelen bij 21 en pas verwarmen bij 19. Je levert hiermee nauwelijks in op comfort, maar de energievoordelen zijn enorm! Het proces van verwarmen en koelen is veel stabieler. Aandacht voor dit soort regeltechniek was eerder niet mogelijk omdat er niet of nauwelijks data was waarmee je dit kon inzien.

De nieuwe manier van sturen

In de regeltechniek komt wel steeds meer aandacht voor data. Maar dit blijft vaak beperkt tot het zichtbaar maken van trends over meerdere dagen, in plaats van meerdere jaren. Juist frequent opgeslagen data over heel lange tijd (Climatics gooit nooit data weg) zorgt ervoor dat patronen kunnen worden opgemerkt en dat hier slim op kan worden gestuurd. In de nabije toekomst zal dit al niet meer weg te denken zijn uit de regeltechniek.

Facebook
LinkedIn